Keuringen van arbeidsmiddelen

De “APK” voor uw arbeidsmiddelen…

Met de introductie van de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen in het Nederlandse Arbeidsomstandighedenbesluit werd in 1998 het keuren van arbeidsmiddelen een wettelijke verplichting. Elektrisch handgereedschap, ladders, trappen en rolsteigers behoren tot de categorie arbeidsmiddelen en dienen als zodanig te worden gekeurd. Een belangrijke opmerking is dat het hier gaat om elektrisch handgereedschap en klimmaterieel  wat door een werkgever beschikbaar wordt gesteld aan de werknemers. Particulier elektrisch handgereedschap en klimmaterieel blijven buiten schot. Ook ZZP-ers krijgen te maken met keuren van arbeidsmiddelen, VCA gecertificeerde opdrachtgevers zullen te allen tijden eisen dat de ZZP-er van goedgekeurd materieel gebruik maakt.

Voor bedrijven en ZZP-ers keurt Montage Bedrijf Wouters uw elektrisch handgereedschap volgens NEN-3140 en uw klimmaterieel als ladders, trappen NEN-2484 en rolsteigers volgens NEN-EN 1004 . Zo’n keuring kan beschouwd worden als de “APK” voor uw arbeidsmiddelen.

Na goedkeuring wordt het gekeurde arbeidsmiddel voorzien van een keuringssticker en bijbehorend keuringscertificaat.

Keuringen kunnen ter plaatse op uw bedrijf worden uitgevoerd.